Riskhantering

 

1. RISK-DNA, ett företags risk sammansättningLasse och väggen

Min specialitet är ett koncept som jag kallar RISK-DNA. Detta system skapades vid min tid inom Scaniakoncernen. Då kallades det BIS- business interruption study och användes för att få en bra överblick över alla koncernens risker med fokus på avbrott. Nu har jag utvecklat det något och gjort det mer allmänt för att kunna använda det inom både stora och små företag samt på separata avdelningar eller processer. Konceptet bygger på en ”workshop” där deltagarna är personer inom företaget med olika kompetenser som  ska identifiera, kvantifiera och värdera gemensamt framtagna sk ”kritiska elementen” och ta beslut för ev åtgärder.

Tidsåtgången för själva workshopen är från några timmar till en hel dag beroende på företagets storlek och komplexitet. Workshopen förbereds genom en research och efter övningen görs en sammanfattning och allt presenteras sammanställt i en riskmatris vid ett senare tillfälle. Konceptet kan sedan följas upp regelbundet för att ständigt ha en övergripande kontroll på företagets avbrottsrisker och kunna göra kloka investeringar.

Jag kommer gärna ut och presenterar konceptet mer ingående.

 

2. RISKANALYSER/BESIKTNING Kattmöte i balvagnen

Jag har även stor erfarenhet av och gör gärna vanliga besiktningar och riskanalyser med fokus på byggnadstekniskt – och produktionstekniskt brandskydd. Dessa föregås av en studie av verksamheten och lokalerna och en genomgång av tidigare gjorda besiktningsdokument. Därefter görs ett platsbesök med rundvandring och avslutas med ett protokoll med bilder och motiverade åtgärdsförslag.