Brandskydd

BRANDSKYDD

Min bakgrund som både brandman och räddningsledare inom både hel-och deltidsbrandkår inom den kommunala räddningstjänsten samt brand och riskingenjör inom industri gör att jag skaffat mig en bred erfarenhet inom brandskydd. I min roll som föreståndare för brandfarliga och explosiva varor inom Scania CV  AB i Södertälje under 20 år lärde jag mig mycket om även detta specifika ämne.Kaffebryggare i brand på spisplatta

Jag kan förutom vanliga brandbesiktningar på plats även erbjuda brandskyddsdokumentationer vid ny -och tillbyggnader samt skapa ett bra SBA (systematiskt brandskyddsarbete) koncept innehållande policy, organisation med kompetenskrav, interna regelverk och kontrollrutiner.

Även riskanalyser för specifika processer och verksamheter hör till mina kompetensområden.

Välkommen för en dialog om ert brandskydd och hur det kan förbättras.

Maila eller ring

lasse@marilena.se

070-2577499