Välkommen till din brand – och riskingenjör i Skaraborg och till HÄSNA – hästentreprenör med vagnmuseum

Brand- och Utrymningskonsult Lars Hellsten

Brand- och Utrymningskonsult Lars Hellsten

Lars Hellsten, Brand -och Riskingenjör med erfarenhet från :

Brandman och brandbefäl samt informationsansvarig i Stockholms brandförsvar. Brand & Utrymningskonsult, ansvarig för deltidsbrandkår, industribrandchef och en del av Scania Corporate risk management organisation på koncernnivå. Certifierad arrangör och instruktör för heta arbeten och f.d. föreståndare brandfarliga varor. Mycket anlitad föredragshållare inom riskområdet. Sedan 2011 Brand -och riskkonsult, hästentreprenör med vagnmuseum samt musiker.

Min specialitet är risk – och krishantering med fokus på avbrottsrisker samt systematiskt brandskyddsarbete SBA, brandfarligvara, ATEX och utbildning i brandskydd. Även byggnadstekniskt- och produktionstekniskt brandskydd ingår i kompetensområdet

Samarbetar med Ove Skatt, Flexibrand, tidigare brandchef i Tidaholm och brandskyddsansvarig för Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) i  Skaraborg, och Räddningsskolan i Skövde.

Referenser: Scania CV , LKAB, SBF, Nordiska Museet, Danisco Sugar, Presto , Siemens, Securitas, Södertälje kommun, Componenta, Skara Plåt, Kinnarps, F:7 Såtenäs, Backgårdens Bygg, Metsä Tissue, Furhoff AB, MSB, SVT, SL, BTSS, Volvo cars, OutoKumpu, Svenska Kyrkan, Lernia och flertalet företag i Skaraborg (brandskyddsdokumentation) samt Heta arbeten utbildning för ett stort antal företag över hela Sverige.

Länkar

www.brandskyddsforeningen.se

www.msb.se