Krishantering

KRISHANTERING – ELLER KRISLEDNINGSÖVNINGARKNEE

Att hantera en kris på rätt sätt är mycket viktigt för att minska skador på både personal och verksamhet och komma tillbaka till produktion så fort som möjligt. När jag pratar om kris menar jag en kris för ett företag och inte en personlig kris för en enskild person. Att vara förberedd med kompetens och vissa dokument (checklistor) kan förkorta avbrottet i verksamheten avsevärt och tom öka kapaciteten efter krisen. För att komma till insikt hur en kris ska hanteras måste man öva detta. Jag har jobbat med krishanteringsövningar i ett tjugotal år, främst inom industri, och har anlitats som lärare hos Svenska Brandskyddsföreningen i detta ämne.

Jag jobbar med två olika koncept, men med samma syfte, nämligen att träna berörda personer i att hantera en kris och att skapa en dokumentation som kan nyttjas i skarpt läge.

1. Stor övning fina ardennerbakarAnd tappar ungarAnd tappar ungarAnd tappar ungar

En omfattande övning som kan göras antingen över en dag eller helst från lunch till lunch. Det kräver en omfattande research och riktar sig till ledningsfunktioner. Det kräver en hel del tekniska installationer och bra lokaler samt en motspelsgrupp för att få det realistiskt och så lika ett skarpt läge som möjligt. I denna grupp bör ingå en journalist som kan agera media. Övningen görs helst utanför det egna företagets lokaler och i tre steg med ett inledande grupparbete med olika scenarier från vardagen. I övningen görs avbrott för lärande delar och en feedback.

Övningen kan liknas vid en teaterpjäs där deltagarna är skådespelarna som får agera genom att improvisera utifrån sin kompetens och roll och motspelsgruppen är skådespelarna som utifrån ett manus ger förutsättningarna.

Övningen avslutas med en summering och en rapport med förslag på åtgärder. I övningen eller efteråt kan övningen kompletteras med korta föredrag om tex. mediehantering, IT-säkerhet eller personalhantering.

2. Liten övningRudolf på bron 7

Detta är en övning som är betydligt kortare och där själva övningen tar 2-3 timmar. Syftet är det samma som den stora övningen, men allt görs som ett ”torrsim” med bilder och en dialog med många frågor som bygger på den egna verksamheten och vad som ska göras. Deltagarna måste agera genom att svara på dessa frågor och även ibland ta reda på saker skarpt. Övningen riktar sig till ansvariga personer för en speciell verksamhet eller ett helt företag. Övningen kräver även här en ganska stor research för att få det realistiskt och för att deltagarna ska känna att de berör deras verksamhet och ansvar. Motspelsgruppen kan var 2-3 personer som förberett ett frågebatteri och agerar med mycket ifrågasättande. Givetvis ingår att hantera media som en del i övningen. Övningen avslutas med en summering och en rapport med förslag på åtgärder. Även här kan övningen kompletteras med föredragshållare som informerar om tex. mediehantering, IT-säkerhet eller personalhantering.

Hör gärna av er för att diskutera ett upplägg som passar just ert företag och er verksamhet.

070-2577499   lasse@marilena.se Brandsläckare